Zawory kulowe odcinające w zakresie średnic DN10÷DN80

Firma AGR Sp. z o.o. jest producentem zaworów odcinających wysokociśnieniowych w zakresie średnic DN10÷DN80, w różnych konfiguracjach konstrukcyjnych i materiałowych na życzenie klienta. Elementy przyłączeniowe mogą być również wykonane na życzenie klienta ze stali kwasoodpornej typu: X14CrMoS17.

Zawory kulowe odcinające wraz z elementami przyłączeniowymi odpowiadają za zablokowanie (zamknięcie) lub odblokowanie (otwarcie) przepływu medium roboczego w napędach i układach sterowania hydraulicznego maszyn i urządzeń. Zawory naszej produkcji, spełniają normy PN-G-32000:2011 (DIN 2043) oraz PN-EN ISO 80079-36:2016-07, dlatego mogą być stosowane w  podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych, w polach niemetanowych i metanowych, w pomieszczeniach zaliczanych do stopnia „a”, „b” lub „c” niebezpieczeństwa wybuchu metanu oraz klasy „A” lub „B” niebezpieczeństwa wybuchu pyłu węglowego, jako urządzenia grupy I kategorii M2 wg normy PN-EN ISO 80079-36:2016-07. Do eksploatacji zaworów kulowych odcinających wraz z elementami przyłączeniowymi w układach hydraulicznych stosuje się medium robocze zgodnie z normą PN-EN ISO 6743-4:2015-09 środki smarowe, oleje przemysłowe i produkty podobne (klasa L) – Klasyfikacja – Część 4: Grupa H (Układy hydrauliczne).

 • temperatura czynnika roboczego w zakresie średnic DN10÷DN51:
  • oleje mineralne: – 20 ÷ +80 ͦ C,
  • emulsje wodno-olejowe: – 20 ÷ +80 ͦ C,
  • woda: 0 ÷ +80 ͦ C,
  • wodne roztwory glikolu: – 20 ÷ +80 ͦ C,
  • powietrze: +70 ͦ C.
 • temperatura czynnika roboczego w zakresie średnic DN65/DN80:
  • oleje mineralne: – 20 ÷ +60 ͦ C,
  • emulsje wodno-olejowe: – 20 ÷ +60 ͦ C.

Dobór zaworów odcinających do układu hydraulicznego, proponujemy dokonywać przy pomocy poniższej tabeli zapotrzebowania na parametry techniczne. Podstawowym parametrem określającym zastosowanie zaworu do obwodu sterowniczego jest ciśnienie robocze w układzie – tabela max ciśnień roboczych.

Tabela max. ciśnień roboczych (bar):

DN Zawory  z końcówkami standardowymi Zawory  z końcówkami rodzaju W Zawory  z końcówkami rodzaju H Zawory  z gwintem metrycznym (L/S) Zawory  z gwintem Rd Zawory z końcówkami  SSKV (NV/HV) Zawory z gwintem BSP
10 530 250/630 350
12 500 420 250/400 315
16 160/400 315
19 450 420 160/400 250
25 400 420 100/400 200
31 300 350 420 100/250 160
38 145 420 100/250 420 185/450 125
51 130 420 420 165/420 80
65 350 70/350
80 350 70/350

Katalog produktów:

Lp Nazwa Nr. rys.
1 Zawory odcinające standardowe DN RZ0810-DN/GW
2 Zawór odcinający DN31 z końcówkami rodzaju W RZ0910-31W/GW
3 Zawory odcinające DN z końcówkami rodzaju H RZ0910-DN-H/GW
4 Zawory odcinające DN z końcówkami rodzaju Rd RZDN-GRD-WRD
5 Zawór odcinający DN65 z końcówkami  Rd RZ65-GRD-WRD
6 Zawór odcinający DN80 z końcówkami  Rd RZ80-GRD-WRD
7 Zawory odcinające SSKV-HV/NV DN R-Z/SSKV/HV/NV/DN
8 Zawory odcinające  DN z gwintem metrycznym w odmianie L/S RZ0513/613
9 Zawory odcinające  DN z gwintem BSP RZ0829
10 Zawory kulowe odcinające w zakresie średnic DN10÷DN80, stosowane w układach hydraulicznych maszyn i urządzeń przemysłowych z przyłączami na indywidualne zamówienie klienta. 

Wykaz obowiązujących norm, które spełniają nasze produkty:

PN-G-32000 Górnicze napędy i sterowania hydrauliczne — Złącza wtykowe — Wymagania
PN-EN ISO 8434-1 Łączniki rurowe metalowe do napędów i sterowań hydraulicznych i pneumatycznych oraz zastosowania ogólnego — Część 1: Łączniki o kącie stożka 24 stopnie
PN-EN ISO 8434-6 Łączniki rurowe metalowe do napędów i sterowań hydraulicznych i pneumatycznych oraz zastosowania ogólnego.
Część 6: Łączniki o kącie stożka 60° z lub bez O-ringu.
PN-EN ISO 4413 Napędy i sterowania hydrauliczne — Ogólne zasady i wymagania bezpieczeństwa dotyczące układów i ich elementów
PN-EN ISO 80079 Atmosfery wybuchowe — Część 36: Urządzenia nieelektryczne do atmosfer wybuchowych — Metodyka  i wymagania
PN-EN 1804-3 Maszyny dla górnictwa podziemnego — Wymagania bezpieczeństwa dla obudowy zmechanizowanej — Część 3: Hydrauliczne układy sterowania
DIN 20043 Złącza wtykowe standardowe DN6 ÷ DN51– Podstawowe parametry i wymiary
DIN 20044 Złącza wtykowe W DN31–Podstawowe parametry i wymiary
PN-G-50000 Ochrona pracy w górnictwie — Maszyny górnicze — Ogólne wymagania bezpieczeństwa i ergonomii
Menu