Elementy złączne dostępne w zakresie średnic: DN6÷DN76

Firma AGR Sp. z o.o. jest producentem elementów złącznych wysokociśnieniowych wtykowych i gniazdowych, złącz gwintowanych oraz przetyczek w zakresie średnic DN6÷DN76, w różnych konfiguracjach konstrukcyjnych i materiałowych na życzenie klienta. Elementy złączne mogą być również wykonane na życzenie klienta ze stali kwasoodpornej typu: X14CrMoS17.

Przeznaczenie:

Elementy złączne wysokociśnieniowe: wtykowe, gniazdowe, złącza gwintowane oraz przetyczki stosowane są do wszelkiego rodzaju połączeń w instalacjach zasilających i spływowych maszyn i urządzeń hydraulicznych pracujących pod wysokimi ciśnieniami oraz w trudnych warunkach eksploatacyjnych. Mogą być stosowane w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych w polach niemetanowych i metanowych, w wyrobiskach zaliczonych do stopnia „a”, „b” lub „c” niebezpieczeństwa wybuchu metanu oraz w wyrobiskach zaliczonych do klasy A lub B niebezpieczeństwa wybuchu pyłu węglowego. Do eksploatacji elementów złącznych wysokociśnieniowych w układach hydraulicznych stosuje się medium robocze zgodnie z normą PN-EN ISO 6743-4:2015-09, środki smarowe, oleje przemysłowe i produkty podobne (klasa L) – Klasyfikacja – Część 4: Grupa H (Układy hydrauliczne). Materiały stosowane do produkcji elementów złącznych muszą być zgodne z dokumentacją konstrukcyjną i technologiczną, odpowiadać określonym parametrom i posiadać atest wytwórcy oraz mogą być stosowania w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych w atmosferze potencjalnie zagrożonej wybuchem metanu i/ lub pyłu węglowego. Powinny być oznakowane zgodnie z normami.

Dobór elementów złącznych do układu hydraulicznego, proponujemy dokonywać przy pomocy poniższej tabeli zapotrzebowania na parametry techniczne. Podstawowym parametrem określającym zastosowanie elementu do obwodu sterowniczego jest ciśnienie robocze w układzie – tabela max ciśnień roboczych.

Tabela max ciśnień roboczych elementów złącznych (bar):

DN Wtykowe Standardowe Wtykowe W Wtykowe H DKOL/CEL DKOS/CES Rd Flange SSKV DKOR AGR NPTF Kołnierzowe
6 640 250 630
8 250 630
10 530 250 630
12 500 420 250 400 420 400
16 160 400 420 400
19 450 420 160 400 420 400
25 400 420 100 400 420 400
31 300 350 420 100 250 420 420 420 350 420
38 145 420 100 250 420 420 420 300 420
51 130 420 420 420 420 250 420
63 90 350 350 350 350
76 70 350 350 70/350 350

Katalog produktów:

 • ZŁĄCZKA WTYKOWA STANDARDOWA DN6÷DN63,
 • ZŁĄCZKA WTYKOWA RODZAJU W DN31,
 • ZŁĄCZKA WTYKOWA RODZAJU H DN25÷DN51,
 • ZŁĄCZKA WTYKOWA REDUKCYJNA STANDARDOWA DN10÷DN76,
 • ZŁĄCZKA WTYKOWA REDUKCYJNA RODZAJU W / STANDARD DN31,
 • ZŁĄCZKA WTYKOWA REDUKCYJNA RODZAJU H DN38÷DN51,
 • ZŁĄCZKA WTYKOWA REDUKCYJNA RODZAJU H / STANDARD DN31÷DN51,
 • ZŁĄCZKA GNIADOWA STANDARDOWA DN6÷DN63,
 • ZŁĄCZKA GNIAZDOWA RODZAJU W DN31,
 • ZŁĄCZKA GNIAZDOWA RODZAJU H DN31÷DN51,
 • ZŁĄCZKA GNIAZDOWA REDUKCYJNA STANDARDOWA DN10÷DN76,
 • ZŁĄCZKA GNIAZDOWA REDUKCYJNA RODZAJU W / STANDARD DN31,
 • ZŁĄCZKA GNIAZDOWA REDUKCYJNA RODZAJU H / STANDARD DN31÷DN51,
 • ZŁĄCZKA GNIAZDOWA REDUKCYJNA RODZAJU H DN38÷DN51,
 • ZŁĄCZKA GNIAZDOWO WTYKOWA STANDARDOWA DN10÷DN76,
 • ZŁĄCZKA GNIAZDOWO WTYKOWA REDUKCYJNA RODZAJU W / STANDARD DN31,
 • ZŁĄCZKA GNIAZDOWO WTYKOWA REDUKCYJNA STANDARDOWA / RODZAJU W DN10÷DN25,
 • ZŁĄCZKA GNIAZDOWO WTYKOWA REDUKCYJNA RODZAJU H / STANDARD DN31÷DN51,
 • ZŁĄCZKA GNIAZDOWO WTYKOWA REDUKCYJNA STANDARDOWA / RODZAJU H DN10÷DN19,
 • ZŁĄCZKA GNIAZDOWO WTYKOWA REDUKCYJNA RODZAJU H DN31÷DN51,
 • KOLANKO GNIAZDOWE STANDARDOWE DN6÷DN76,
 • KOLANKO GNIAZDOWE DN31 RODZAJU W DN31,
 • KOLANKO GBIAZDOWE RODZAJU H DN31÷DN51,
 • KOLANKO GNIAZDOWO WTYKOWE STANDARDOWE DN10÷DN76,
 • KOLANKO GNIAZDOWO WTYKOWE RODZAJU W DN31,
 • KOLANKO GNIAZDOWO WTYKOWE RODZAJU H DN31÷N51,
 • TRÓJNIK GNIAZDOWY STANDARDOWY DN6÷DN76,
 • TRÓJNIK GNIAZDOWY TYPU Y DN10÷DN19,
 • TRÓJNIK GNIAZDOWY STANDARDOWY Z UCHEM DN38÷DN63,
 • TRÓJNIK GNIAZDOWY RODZAJU W DN31,
 • TRÓJNIK GNIAZDOWY RODZAJU W Z UCHEM DN31,
 • TRÓJNIK GNAZDOWY RODZAJU H DN31÷DN51,
 • TRÓJNIK GNAZDOWY RODZAJU H Z UCHEM DN31÷DN51,
 • TRÓJNIK GNIAZDOWY REDUKCYJNY STANDARDOWY DN12÷DN76,
 • TRÓJNIK GNIAZDOWY REDUKCYJNY Z UCHEM STANDARDOWY DN38÷DN63,
 • TRÓJNIK GNIAZDOWY REDUKCYJNY RODZAJU W / STANDARD DN3,
 • TRÓJNIK GNIAZDOWY REDUKCYJNY RODZAJU W / STANDARD Z UCHEM DN31,
 • TRÓJNIK GNIAZDOWY REDUKCYJNY RODZAJU H / STANDARD DN31÷DN51,
 • TRÓJNIK GNIAZDOWY REDUKCYJNY RODZAJU H / STANDARD Z UCHEM DN31÷DN51,
 • TRÓJNIK GNIAZDOWY REDUKCYJNY RODZAJU H DN31÷DN51,
 • TRÓJNIK GNIAZDOWY REDUKCYJNY RODZAJU H Z UCHEM DN38÷DN51,
 • TRÓJNIK REDUKCYJNY Rd / STECKO DN38÷DN76,
 • KOLEKTOR DN38/3×31,
 • KOLEKTOR DN51/3×31,
 • KOLEKTOR DN63/3×38,
 • KOLEKTOR DN31W/3×25,
 • KOLEKTOR DN38H/3×25,
 • KOLEKTOR DN51H/3×25,
 • ZAŚLEPKA WTYKOWA STANDARDOWA DN6÷DN76,
 • ZAŚLEPKA WTYKOWA RODZAJU W DN31,
 • ZAŚLEPKA WTYKOWA RODZAJU H DN31÷DN51,
 • ZŁĄCZKA WTYKOWA DO SPAWANIA STANDARDOWA DN6÷DN63,
 • ZŁĄCZKA WTYKOWA DO SPAWANIA RODZAJU W DN31,
 • ZŁĄCZKA WTYKOWA DO SPAWANIA RODZAJU H DN31÷DN51,
 • ZŁĄCZKA GNIAZDOWA DO SPAWANIA STANDARDOWA DN6÷DN63,
 • ZŁĄCZKA GNIAZDOWA DO SPAWANIA RODZAJU W DN31,
 • ZŁĄCZKA GNIAZDOWA DO SPAWANIA RODZAJU H DN31÷DN51,
 • CZWÓRNIK GNIAZDOWY STANDARDOWY DN6÷DN31,
 • PIERŚCIEŃ USZCZELNIAJĄCY O PROFILU KOŁOWYM DN6÷DN63,
 • PIERŚCIEŃ USZCZELNIAJĄCY O PROFILU KOŁOWYM RODZAJU W DN31,
 • PIERŚCIEŃ USZCZELNIAJĄCY O PROFILU KOŁOWYM RODZAJU H DN25÷DN51,
 • PIERŚCIEŃ OPOROWY DN6÷DN76,
 • PIERŚCIEŃ OPOROWY RODZAJU W DN31,
 • PIERŚCIEŃ OPOROWY RODZAJU H DN31÷DN51,
 • KAPTUREK OCHRONNY DO WTYKU STANDARDOWEGO DN6÷DN76,
 • KAPTUREK OCHRONNY DO WTYKU RODZAJU W DN31,
 • KAPTUREK OCHRONNY DO WTYKU RODZAJU H DN31÷DN51,
 • ZAŚLEPKA OCHRONNA DO GNIAZDA STANDARDOWEGO DN6÷DN76,
 • ZAŚLEPKA OCHRONNA DO GNIAZDA RODZAJU W DN31,
 • ZAŚLEPKA OCHRONNA DO GNIAZDA RODZAJU H DN31÷DN51,
 • ZŁĄCZKA CES/CES DN6÷DN31,
 • ZŁĄCZKA CEL/CEL DN6÷DN38,
 • PRZETYCZKA ZWYKŁA ODMIANY A DN6÷DN31,
 • PRZETYCZKA DWUGNIAZDOWA ODMIANY A DN10÷DN19,
 • PRZETYCZKA CZTEROGNIAZDOWA ODMIANY A DN10,
 • PRZETYCZKA ODMIANY C DN38÷DN76,
 • PRZETYCZKA ODMIANY H DN12÷DN51,
 • ZŁĄCZKA WTYKOWA STANDARDOWA Z GWINTEM BSP DN6÷DN63,
 • ZŁĄCZKA GNIAZDOWA Z GWINTEM ZEW. BSP DN6÷DN63,
 • ZŁĄCZKA GNIAZDOWA Z GWINTEM WEW. BSP DN6÷DN63,
 • ZŁĄCZKA WTYKOWA Z GWINTEM METRYCZNYM ZEW. DN6÷DN63,
 • ZŁĄCZKA GNIAZDOWA Z GWINTEM METRYCZNYM WEW. DN6÷DN63,
 • ZŁĄCZKA GNIAZDOWA Z GWINTEM METRYCZNYM ZEW. DN6÷DN63,
 • KLAMRA ZACISKOWA SSKV NV/HV DN19÷DN 76,
 • PIERŚCIEŃ ZABEZPIECZAJĄCY SSKV NV/HV DN 19÷DN76,
 • ZŁĄCZKA GNIADOWA SSKV NV/HV DN19÷DN76,
 • ZŁĄCZKA WTYKOWA SSKV NV/HV DN19÷DN76,
 • ZŁĄCZKA WTYKOWA / BSP SSKV NV/HV DN19÷DN76,
 • TRÓJNIK GNIAZDOWY SSKV NV/HV DN19÷DN76,
 • KOLANKO GNIAZDOWE SSKV NV/ HV DN19÷DN76,
 • KOLANKO GNIAZDOWO WTYKOWE SSKV NV/HV DN19÷DN76,
 • ZŁĄCZKA GNIAZDOWA / BSP SSKV NV/HV DN19÷DN76,
 • ZAŚLEPKA WTYKOWA SSKV NV/HV DN19÷DN76,
 • ZAŚLEPKA GNIAZDOWA SSKV NV/HV DN19÷DN76,
 • TRÓJNIK 2 x GNIAZDO, 1 x WTYK SSKV NV/HV DN19÷DN76,
 • ZŁĄCZKA WTYKOWA / SAE SSKV NV/HV DN25÷DN76,
 • ZŁĄCZKA GNIAZDOWA / SAE SSKV NV/HV DN25÷DN76,
 • ELEMENTY ZŁĄCZNE W ZAKRESIE ŚREDNIC DN6÷DN76, STOSOWANE W UKŁADACH HYDRAULICZNYCH MASZYN I URZĄDZEŃ PRZEMYSŁOWYCH NA INDYWIDUALNE ZAMÓWIENIE KLIENTA.

Wykaz obowiązujących norm, które spełniają nasze produkty:

PN-G-32000 Górnicze napędy i sterowania hydrauliczne
Złącza wtykowe — Wymagania
PN-EN ISO 8434-1 Łączniki rurowe metalowe do napędów i sterowań hydraulicznych    i pneumatycznych oraz zastosowania ogólnego.
Część 1: Łączniki o kącie stożka 24°
PN-EN ISO 8434-6 Łączniki rurowe metalowe do napędów i sterowań hydraulicznych i pneumatycznych oraz zastosowania ogólnego
Część 6: Łączniki o kącie stożka 60° z lub bez O-ringu
PN-EN ISO 4413 Napędy i sterowania hydrauliczne
Ogólne zasady i wymagania bezpieczeństwa
dotyczące układów i ich elementów
PN-EN ISO/IEC 80079 Atmosfery wybuchowe
Część 38: Urządzenia i komponenty stosowane
w atmosferach wybuchowych występujących
w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych
PN-EN 1804-3 Maszyny dla górnictwa podziemnego — Wymagania bezpieczeństwa dla obudowy zmechanizowanej
Część 3: Hydrauliczne układy sterowania
DIN 20043 Złącza wtykowe standardowe DN6 ÷ DN51
Podstawowe parametry i wymiary
DIN 20044 Złącza wtykowe W DN31
Podstawowe parametry i wymiary
PN-G-50000 Ochrona pracy w górnictwie — Maszyny górnicze
Ogólne wymagania bezpieczeństwa i ergonomii
Menu