Armatura wysokociśnieniowa dostępna w zakresie średnic: DN6÷DN150

Firma AGR Sp. z o.o. jest producentem armatury wysokociśnieniowej tj. końcówek i oprawek zaciskanych, skręcanych w zakresie średnic DN6÷DN150, w różnych konfiguracjach konstrukcyjnych i materiałowych na życzenie klienta. Armatura może być również wykonane na życzenie klienta ze stali kwasoodpornej typu: X14CrMoS17.

Przeznaczenie:

Armatura wysokociśnieniowa stosowana jest do produkcji przewodów wysokociśnieniowych okutych, które następnie są stosowane do wszelkiego rodzaju połączeń, w instalacjach zasilających i spływowych maszyn oraz urządzeń hydraulicznych, pracujących pod wysokim ciśnieniem oraz w trudnych warunkach eksploatacyjnych. Armatura może być stosowana w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych w polach niemetanowych i metanowych, w wyrobiskach zaliczonych do stopnia „a”, „b” lub „c” niebezpieczeństwa wybuchu metanu oraz w wyrobiskach zaliczonych do klasy A lub B niebezpieczeństwa wybuchu pyłu węglowego. Do eksploatacji armatury w układach hydraulicznych stosuje się medium robocze zgodnie z normą PN-EN ISO 6743-4:2015-09, środki smarowe, oleje przemysłowe i produkty podobne (klasa L) – Klasyfikacja – Część 4: Grupa H (Układy hydrauliczne). Materiały stosowane do produkcji armatury muszą być zgodne z dokumentacją konstrukcyjną i technologiczną, odpowiadać określonym parametrom i posiadać atest wytwórcy oraz mogą być stosowania w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych w atmosferze potencjalnie zagrożonej wybuchem metanu i/ lub pyłu węglowego. Powinna być oznakowana zgodnie z normami.

Dobór armatury do układu hydraulicznego, proponujemy dokonywać przy pomocy poniższej tabeli zapotrzebowania na parametry techniczne. Podstawowym parametrem określającym zastosowanie elementu do obwodu sterowniczego jest ciśnienie robocze w układzie – tabela max ciśnień roboczych.

Tabela max ciśnień roboczych armatury (bar):

DN Wtykowe Standardowe Wtykowe W Wtykowe H DKOL/CEL DKOS/CES Rd Flange SSKV DKOR AGR NPTF Kołnierzowe
6 640 250 630
8 250 630
10 530 250 630
12 500 420 250 400 420 400
16 160 400 420 400
19 450 420 160 400 420 400
25 400 420 100 400 420 400
31 300 350 420 100 250 420 420 420 350 420
38 145 420 100 250 420 420 420 300 420
51 130 420 420 420 420 250 420
63 90 350 350 350 350
76 70 350 350 70/350 350

Katalog oferowanej armatury:

 • OPRAWKA 2SC DN6÷DN76,
 • OPRAWKA 2SN DN6÷DN76,
 • OPRAWKA 2ST DN6÷DN51,
 • OPRAWKA 4SP DN6÷DN51,
 • OPRAWKA 4SH DN19÷DN51,
 • OPRAWKA R13 DN25÷DN76,
 • OPRAWKA R15 DN25÷DN51,
 • KOŃCÓWKA ZACISKOWA PODWÓJNA DN6÷DN76,
 • KOŃCÓWKA STOŻKOWA CES DN6÷DN31,
 • KOŃCÓWKA STOŻKOWA CEL DN6÷DN38,
 • KOŃCÓWKA WTYK STANDARDOWA DN6÷DN76,
 • KOŃCÓWKA WTYK STANDARDOWA Z ROWKIEM DEMONTAŻOWYM DN6÷DN12,
 • KOŃCÓWKA WTYK RODZAJU W DN31,
 • KOŃCÓWKA WTYK RODZAJU H DN31÷N51,
 • KOŃCÓWKA STOŻKOWA DKOS PROSTA DN6÷DN38,
 • KOŃCÓWKA STOŻKOWA DKOS KĄTOWA 45º DN6÷DN38,
 • KOŃCÓWKA STOŻKOWA DKOS KĄTOWA 90º DN6÷DN38,
 • KOŃCÓWKA STOŻKOWA DKOL PROSTA DN6÷DN38,
 • KOŃCÓWKA STOŻKOWA DKOL KĄTOWA 45º DN6÷DN38,
 • KOŃCÓWKA STOŻKOWA DKOL KĄTOWA 90º DN6÷DN38,
 • KOŃCÓWKA WTYKOWA SSKV NV DN25÷DN76,
 • KOŃCÓWKA WTYKOWA SSKV HV Zakres DN19÷DN76,
 • KOŃCÓWKA GNIAZDOWA SSKV NV DN25÷DN76,
 • KOŃCÓWKA GNIAZDOWA SSKV HV DN19÷DN76,
 • KOŃCÓWKA WTYKOWA NV/HV Rd DN31÷DN76,
 • KOŃCÓWKIA GNIAZDOWA NV/HV Rd DN31÷DN76,
 • FLANSZ PROSTY NV DN38÷DN76,
 • FLANSZ WYGIĘTY 90⁰ NV DN38÷DN76,
 • FLANSZ WYGIĘTY 45⁰ NV DN38÷DN76,
 • FLANSZ PROSTY HV DN38÷DN76,
 • FLANSZ WYGIĘTY 90⁰ HV DN38÷DN76,
 • FLANSZ WYGIĘTY 45⁰ HV DN38÷DN76,
 • KOŃCÓWKA KOŁNIERZOWA DN100, DN150,
 • ARMATURA W ZAKRESIE ŚREDNIC DN6÷DN150, STOSOWANA W UKŁADACH HYDRAULICZNYCH MASZYN I URZĄDZEŃ PRZEMYSŁOWYCH NA INDYWIDUALNE ZAMÓWIENIE KLIENTA.

Wykaz obowiązujących norm, które spełniają nasze produkty:

PN-G-32000 Górnicze napędy i sterowania hydrauliczne
Złącza wtykowe — Wymagania
PN-EN ISO 8434-1 Łączniki rurowe metalowe do napędów i sterowań hydraulicznych    i pneumatycznych oraz zastosowania ogólnego.
Część 1: Łączniki o kącie stożka 24°
PN-EN ISO 8434-6 Łączniki rurowe metalowe do napędów i sterowań hydraulicznych    i pneumatycznych oraz zastosowania ogólnego
Część 6: Łączniki o kącie stożka 60° z lub bez O-ringu
PN-EN ISO 4413 Napędy i sterowania hydrauliczne
Ogólne zasady i wymagania bezpieczeństwa
dotyczące układów i ich elementów
PN-EN ISO/IEC 80079 Atmosfery wybuchowe
Część 38: Urządzenia i komponenty stosowane
w atmosferach wybuchowych występujących
w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych
PN-EN 1804-3 Maszyny dla górnictwa podziemnego — Wymagania bezpieczeństwa dla obudowy zmechanizowanej
Część 3: Hydrauliczne układy sterowania
DIN 20043 Złącza wtykowe standardowe DN6 ÷ DN51
Podstawowe parametry i wymiary
DIN 20044 Złącza wtykowe W DN31
Podstawowe parametry i wymiary
PN-G-50000 Ochrona pracy w górnictwie — Maszyny górnicze
Ogólne wymagania bezpieczeństwa i ergonomii
Menu